Akıllı Kentler


Türkiye’nin ilk “Akıllı Kent” mimarı olan SAMPAŞ Holding; bilgiye ve akla dayalı, sosyal faydanın rant ve kara feda edilmediği, hak sahiplerinin korunduğu ve yerinde dönüşüm yöntemi ile “Akıllı Kentsel Dönüşüm” projeleri AKILLI KENTLER A.Ş. altında gerçekleştirmektedir.

AKILLI KENTLER A.Ş. bu projelerle Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecinde belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde “Akıllı, Estetik ve Sürdürülebilir” Kentlerini inşa etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda; uzlaşı ofislerimizle, konusunda alanlarının en iyileri olan tecrübeli ekibimizle sizler için bir çözüm ortağı olmak öncelikli hedeflerimizdendir.

AKILLI KENTLER A.Ş. sadece proje üretip işleri çözüm ortaklarına delege etmez, bilakis yatırımcılar, hak sahipleri ve belediyeler ile ortak çalışarak tüm ortakları arasında kusursuz iletişimi sağlar ve onlar adına karşılaşabilecekleri her türlü sorunu çözer.

Kentsel Dönüşüm Projelerimiz daima zemin durumu ya da sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, her türlü potansiyeli ortaya çıkartılıp hayata geçirilerek, altyapısı tamamlanarak ve gerekli sosyal donanımı sağlanarak, akıllı, sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturularak en yüksek standartlarda hazırlanır.

AKILLI KENTLER A.Ş. Mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden oluşan uzman teknik kadrosu ve Akıllı Kentsel Dönüşüm Teknoloji Çözümleri ile çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.

Misyonumuz

AKILLI KENTLER A.Ş., Türkiye'nin kentsel dönüşüm sürecinde belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde çalışarak, hak sahiplerinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak uygar ve yaşam kalitesi yüksek, akıllı estetik ve sürdürülebilir marka kentler yaratmayı kendine bir ilke edinmiştir.

AKILLI KENTLER A.Ş. Kentsel Dönüşüm Projeleri ile, bütüncül, insan ve vizyon odaklı, mekânsal, toplumsal ve ekonomik gelişme stratejilerin ortaya konulduğu bir planlama yaklaşımı ile prestijli yeni mekanlar yaratmayı hedeflemektedir.

Değerlerimiz

Dürüstlük
İnovasyon
Girişimcilik
Verimlilik
Müşteri Odaklılık
Pazar Liderliği
Takım Ruhu
Kurumsal Vatandaşlık