Kentsel Proje Yönetimi


SAMPAŞ, Türkiye'nin kentsel dönüşüm sürecinde belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde çalışarak uygar ve yaşam kalitesi yüksek marka kentler yaratmayı kendine bir ilke edinmiştir.

Bu anlamda "Kentsel Proje Yönetimi" kentlerimiz büyür ve gelişirken belediyelerimize planlı, organize ve bilgiye dayalı yönetilen şehirler yaratmaları için uçtan uca proje hizmetleri vermekte ve ilgili teknolojik altyapıyı sağlamaktadır.

SAMPAŞ belediyelerimize AKOS kapsamında kentsel proje yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet dahilinde Kentsel Proje Yönetimi uzmanlarımız ilgili belediye özelinde AKOS proje kapsamını belirlemekte, proje planını hazırlamakta ve projenin uygulama aşamasına gelindiğinde süreç yönetimini gerçekleştirmektedirler.

Proje İşletme ve Güncelleştirme Hizmetleri

Proje Uygulama: Belediyelerde AKOS CAD/GIS uygulamaları üzerinden iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tüm uygulama, kurulum, uyarlama, eğitim ve devreye alma çalışmalarını kapsamaktadır.

Taşınmaz Servisi: Belediyelerde sicil, abone, beyan ve ruhsat gibi adres bilgisi içeren tüm iş ve işlemlerin, NVİ UAVT ve TKGM TAKBİS taşınmaz tabanlı olarak adres/numarataj altyapısında çalışmasının sağlanması hizmetidir.

İmar ve Şehircilik Servisi: Belediyelerde imar, harita, planlama, fen işleri ve emlak istimlak birimlerinin ihtiyaç duyacağı CAD/GIS tabanlı uygulama desteğinin verilmesi ve karar-destek analizlerinin hazırlanması sağlamaktadır.

Dijital Arşiv Servisi: Standart dosya planı ve EBYS altyapısında birim bazlı ve kurum bazlı arşiv yönetimi hizmetidir.

Diğer Hizmetler

Vatandaş Odaklı Hizmetler

Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi

Mobil Haritalama Sistemi

Halihazır Harita, Uydu Görüntüsü ve Ortofoto Harita

Adres / Numarataj Sistemi

Saha Tespit ve Kent Envanteri Bilgi Sistemi

İşyeri Envanteri Sistemi

İmar & Şehircilik Bilgi Sistemi

Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri

Kentsel Tasarım & 3D Modelleme Mezarlık Bilgi Sistemi

Altyapı Haritalama ve Altyapı Bilgi Sistemi (AYKOME)

Kağıtsız Belediyecilik, EBYS & Arşiv Sistemi

Ulaşım Bilgi Sistemi (UKOME)

Afet Bilgi Sistemi (AKOM)

Veri Madenciliği Hizmetleri

Köy Altyapısının Desteklenmesi Bilgi Sistemi

SAMPAŞ belediyelerimize AKOS kapsamında kentsel proje yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet dahilinde Kentsel Proje Yönetimi uzmanlarımız ilgili belediye özelinde AKOS proje kapsamını belirlemekte, proje planını hazırlamakta ve projenin uygulama aşamasına gelindiğinde süreç yönetimini gerçekleştirmektedirler.

SAMPAŞ Kentsel Proje Yönetimi ile belediyelerimiz;

Şehir Envanteri Oluşturularak Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gerekliliklerini Kolayca Analiz Edebilir ve Bilgiye Dayalı Kararlar Alabilir,

Hizmetlerin Elektronik Ortamda Sunumu Yoluyla Maliyetlerini Düşürebilir ve Vatandaş Memnuniyetini Artırabilir,

Kendilerine Ait Tüm Verilerin Toplandığı Ortak Güvenli Bir Veri Tabanına Sahip Olabilir,

Kurumlarının İş Süreçlerinde İhtiyaç Duydukları Veri ve Bilgilere Yetki Bazında Erişimlerini Sağlayarak Güvenli ve Etkin Bilgi Paylaşımını Mümkün Kılabilir,

Kurumları Arasında İşbirliği ve Birlikte Çalışabilirlik Yeteneklerinin Gelişmesine Katkıda Bulunabilir

Bilgiye Dayalı Politika ve Karar Oluşturma Süreçleri Geliştirebilirler.