Yeni Kepez Santral Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi


Proje alanı 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Kentsel Dönüşüm Projesi süresince yapılacak/yaptırılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak 29.12.2014 tarihli Bakanlık Olur’u ile Belediyemiz yetkilendirilmiştir.

PROJE WEB SİTESİ : htt://www.yenikepezsantral.com
PROJE LOKASYONU : Antalya Kepez Mahallesi
PROJE TİPİ : AKıllı Kentsel Dönüşüm
PROJE TÜRÜ : Kentsel Dönüşüm
PROJE ALANI : 1.327.300 m2
PROJE BEDELİ : 1 Milyar Dolar
PROJE MASTER PLANI :
PROJE VİDEO :